Save 20% on Awesome and Plus accounts with Our A+ Back to School Sale Upgrade now

Vào ngày 15-9 hàng năm, là ngày tết Donta của dân tộc khe Me, vào ngày này người dân tổ chức nhiều hoạt động để ăn mừng ngày tết Donta trong đó có lễ hội đua bò diễn ra ở Tri Tôn, An Giang, số lượng đôi Bò tăng theo từng năm, đua Bò có 3 vòng, trong đó có 2 vòng hô và 1 vòng thả, vòng hô là vòng đôi Bò đi sau mà dẵm vào bừa của đôi Bò đi trước là đôi Bò đi sau bi thua, còn vòng hô là vòng, đôi Bò đi sau dãm được bừa của đôi Bò đi trước là đôi Bò đi sau sẽ thắng

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app