Chúng mình tựa gió muôn phương
Cùng nhau phiêu lãng dặm trường muôn mơi
Bên nhau mãi mãi không rời
Dựa nhau em nhé cõi đời hôm nay ...

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app