photographer: Daria Alexandrova; make up: Ksenia Nikitina ( ICON FACE ); hair: Alena Blago; style: Olga Kremlyakova; model: Safi Kovalenko

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app