For the first time ever, get 1 year of Awesome and Adobe Creative Cloud Photography account for just $10.35 USD/month! Learn more. Upgrade now

Oviksfjällen, sydsamiska: Luvlietjahkh, är ett fjällområde i västra Jämtland, cirka 30 km väster om Storsjön. Fjällen är renbetesområde för Tossåsens sameby. Väster om fjällen ligger Glens sameläger.
Oviksfjällens högsta topp är Hundshögen, 1 372 m ö.h. Söder om Hundshögen ligger Valskaftet. Norr om Hundshögen ligger i ordningsföljd (sett i horisonten från t.ex. Frösön): Storfjället, Östfjället, Falkfångarfjället (sydsamiska Håltohke), Drommen samt Västerfjället. Mellan Drommen och Västerfjället ligger Bydalen och Höglekardalen. Därifrån utgår flera markerade vandrings- och skidleder som också har ändpunkter i bland annat Arådalen och Gräftåvallen.
Oviksfjällen hör huvudsakligen till Ovikens socken (Bergs kommun), med undantag för Västerfjället som ligger i Hallens socken.
Strax nordost om Hundshögen ligger Dörrsjöarna, vilka huvudsakligen avrinner mot norr genom Lekarån.
Massivet är uppbyggt av kvartsit, som är en hård och motståndskraftig bergart. I de östra delarna finns ett antal smältvattenrännor, som är djupa och har bildads vid inlandsisens avsmältning. Dromskåran är välkänd.

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app