bye bye 2013
phút cuối....ngày cuối...tháng cuối...năm cuối
nhưng đời thì chưa cuối....

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app