Epipactis atrorubens

Nikon D200
Nikkor 300/4 + Kenko Ext. tube
Passo Nigra - Alto Adige (Italy)

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app