قبل از گرفتن این تصویر شاهده رانده شدن گوساله ی دیگری از جانب گاوه ماده بودم،براستی صحنه ی غم انگیزی بود !! البته تصاویر اون صحنه رو هم دارم

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app