Ellos se resguardaban de la lluvia, y me miraban fijamente.

Ells s´arreceraven de la pluja, i em miraven de fit a fit.

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app