Get up to $50 off of Blurb photo books when you upgrade to Plus or Awesome. Upgrade now

És el riu ter en un tram del seu naixement, molt aprop del refugi d'ull de ter, és un racó que em té captivat, per fer aquesta imatge vaig arribar a lloc entre les 20:30 i les 21:00 del vespre del dia 26 de maig de 2012 i no em vaig moure d'aquest precís racó fins a les 00:45 de la nit, després de fer vàries fotografies amb el mateix enquadrament i aquí tenim el resultat fusionant dues de les imatges d'aquella tarda-nit, jo encara quan la miro sento l'aigua del riu amb la seva força quan baixa, va valdre la pena!!!

The river "Ter" in a section of his birth, near the refuge "d'ull de ter", is one corner that has captivated me, I came to this image in place between 20:30 and 21:00 pm on 26 May 2012 and I I moved to this very spot until 00:45 at night, after several photos with the same frame and here is the result of merging two images that afternoon, I still feel when I look at water river with its strength when low, it was worth it!

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app