رصد عبور زهره از جلوی خورشید
در تاریخ 91-3-17
اراک
همراه گروه نجوم نامیرا
تشکر ویژه از دوست خوبم عرفان اویسی

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app