Fashin Design _ Yezhou.Li
Makeup _ Wenxin.Zeng
Model _ Bin.Liu
Photography _ Cocoa.Lin  

Discover more inspiring photos like this one.

Download the FREE 500px app Open in app