Limited time only: Access pro member benefits for less than $5/month. Access Classes, Stats, Priority Directory listing and more!Upgrade now
A A A
     
0

Vragen, stelen of omkopen? - Ask, steel or bribe?

Published January 24th, 2012

Ik vind mensen fotograferen op de rand van portret en candid interessant en tegelijk moeilijk dubbelzinnig. Ofwel ‘steel’ je hun beeltenis, vanop afstand of weggestopt of snel en genieperig ofwel vraag je hen te poseren. Beide aanpakken kunnen zeer goede resultaten opleveren. Stelen doe ik echter liefst zo weinig mogelijk: het hoort eigenlijk niet en ik voel er mij niet goed bij (EN ik heb er al genoeg pijnlijke confrontaties mee gehad!). Als je mensen vraagt om te poseren is dikwijls al ‘het moment’ weg of verliezen zij hun natuurlijke uitstraling en magie. Moeilijk dus, duaal. Keuzes te maken…

Ik denk dat ik bij deze foto de strategieën redelijk succesvol gecombineerd heb: ik heb eerst echt bewogen naar de prachtige muziek van deze fotogenieke en bekwame straatmuzikant geluisterd, DAN heb ik hem een cent gegeven en dan heb ik – TERWIJL hij aan het spelen was – mijn camera getoond en met mijn lichaamstaal gevraagd of ik hem MOCHT fotograferen. Wat wil je dat die arme man deed?? Hij knikte even met z’n ogen en ik wist dat het goed was.

Je kan dus ook nog mensen omkopen ook hoor! (Strategie n°3)

I find taking pictures of people on the edge of portraying and candid both interesting and ambiguous. Either you ‘steel’ their image from a distance, hidden or fast and tricky or you ask them to pose. Both strategies can produce great photographs but personally I don’t like to steel: it’s just not done; it’s not decent and I don’t feel good with it (AND I’ve had my share of embarrassing confrontations with this in the past!). When you ask people to pose you often miss ‘the moment’ and most of the time they loose their natural appearance and magic. It is difficult, a matter of choice...

With this shot I believe I combined these strategies quite succesfully: I first listened to the great music of this photogenic and briljant musician, truely enjoying it, THEN I gave him a few coins and then - while he was playing – I showed him my camera and using my body language I asked him if I could take his picture. What really could this poor fellow do?? He shortly flicked with his eyes and then I knew it was OK.

You can as well bribe people you know! (Strategy N° 3)

Oslo, November 2011

V2?webp=true&sig=4a2d01b8776e9db31255994eb2e5b86ad017c8cefa121e99e9dfec9fefb20871

A fine Oslo Jazz Man

  • October 28th, 2011

Login or sign up to comment.