Spring savings are in the air! Get up to 60% off Advanced Stats and more Upgrade now
A A A
     
1

Big and small

Published March 8th, 2012

Often I am surprised and amazed (or maybe I often just imagine myself) that the small, every-day things close to us resemble so much the very big things around us in space. The big things are unmeasurable and infinitely big and the small things are evenly unmeasurable and infinitely small but everything is relative: the distance between the planets and the stars is proportionally not bigger than the distance between the atom and the electrons that circle around it. And for me (I am just a naive observer with a little camera) there is a poignant resemblance between these structures, immensely big and immensely small. Just look at the asphalt of a parking area: the black asphalt is the unmeasurable, deep space, the chewing gum, the cigarette-ends and the pieces of paper are the planets and the stars, the painted markings the galaxy, or, somewhat closer, the condensation lines of a far airplane.

The parking space is a copy of our universe. What we see down here is a copy of what we are going to see up there, much, much bigger. And much nicer.

Ik ben dikwijls verbaasd en verwonderd (of beeld me althans dikwijls in) dat alledaagse dingen, kort bij ons en klein, zoveel gelijken op de heel grote dingen rondom ons in het heelal. Het grote is onmetelijk en oneindig groot en het kleine is evenzeer onmetelijk en oneindig klein maar alles is relatief: de afstand tussen de planeten en de sterren is relatief gezien niet groter dan de afstand tussen het atoom en de elektronen die er rond vliegen. En wat mij betreft (ik ben maar een naieve observator met een cameraatje) gelijken de structuren, immens groot en immens klein, zeer sterk op mekaar. Neem het asfalt op een parkingterrein: het zwarte pek is de onpeilbare, diepe heelalruimte, het kauwgom, de sigarettenpeukjes en de papiertjes zijn de planeten en de sterren, de verfstrepen de melkweg, of, al wat korter bij, de condensatiestreep van een ver vliegtuig.

De parking is een kopie van ons heelal. Wat wij hier beneden zien is een kopie van wat wij daarboven gaan zien, veel veel groter. En veel mooier.

V2?webp=true&sig=886aff4a27475097c067c7be9aee48fadcae9c6b28a1b961d7da10362a701041

Untitled

Login or sign up to comment.