BLACK FRIDAY SALE: Save up to 60% on memberships for a limited time! Upgrade now
Rosa Ais

Rosa Ais

18

Affection

Views
Likes
Comments
1219
18
24
Rosa Ais Garcia, nascuda a Girona fa ja unes decades, on des de que tinc ús de raó m'ha agradat observar els detalls i darrera una camara capturar tot allò que capta la meva atenció. . Un cop d'ull, una inspiració, un moment, formes, llums i colors, composicions i enquadraments que enmarquen una imatge, amb textures o sense, tot es trobar allò que et fa vibrar i transmetre el que sents en veure el que fas immortal en una fotografia. . Imatges que transmeten, és el que es pot dir que marca la meva obra, buscant una bellesa, uns detalls i amb una bona edició possant-li el punt final. ***************************************************************** *Rosa Ais Garcia, born in Girona a few decades ago. For as long as and can remember I’ve enjoyed observing details and using a camera to capture everything that grabs my attention. - A glance, an inspiration, a moment, shapes, lights and colours, compositions and perspectives that frame an image, with or without textures … the secret is finding everything that resonates inside you and expressing what you feel on seeing what you immortalise in a photograph. - Images that convey feelings, that’s what can be said to mark my work, seeking beauty and details and adding the final touch with a high-quality finish.

Rosa Ais has not written any stories.