Limited time only: Get Pro member benefits for $59.88/year. Access Stats, Priority Directory listing and more!Upgrade now

Sebastian Klochowicz

The Silesia University graduate at Photography Department (ITF) in Opava, Czech Republik. London School of Public Relation and Art Academy in Ponznan, the Pedagogy course graduate. A long-term head of photography department at Art School in Radom.

Solo exhibitions:

1989 - September, UV Gallery in Radomiu;
1990 - March, BWA Gallery in Radomiu;
1996 - March, "Dreams on ..." WOKiSZ Resursa w Radomiu;
1996 - April, "Theatre Photo Exhibition",Happy Students' Spring Days, the Dean of the University in Radomskiej;
2002 - June, "EPHEMEROS Art School im. J. Malczewskiego in Radom, the first show;
2003 - September, the second show of "EPHEMEROS" entitled "Memory sequences", Art School im. J. Malczewskiego in Radom;

Collective exhibitions:

1993 - September, students' exhibition, ITF Opava, Czech Republik;
2000 - April, tutors's exhibition, Art School im. J. Malczewskiego in Radom;
2002 - May,Photo Conferences, Gorzów Wielkopolski;
2004 – Irkuck, Syberia;
2004- "The Homeless Gallery" in Sandomierz;
2006 – Exhibition on the 60th anniversary of the Art School im. J.Malczewskiego in Radomiu;
2006 – ZPAP annual exhibition in Radom;
2008 – Street exhibition in Radom;
2012 – format A4, in Radom;
2012 – 5 years of EMAUS, Białobrzegi, Radom;
2013 – format A4, in Radom.
2014 – format A4, MCS "Elektrownia" in Radom.

The photographs presented on this web site are protected by the copyright under the Berne Convention and the Act on Copyright and Related Rights of 4 February 1994. Therefore, it is not allowed to publish images without the permission of the author, the publication of images without having to pay royalties; interfere in the image without permission, to make studies and using the works without permission and with making no payment to the original author of the work, to publish works without providing information about the author.

If you are interested in publishing or purchasing the presented images, please contact me to set out the conditions for my photographs usage.

the page belongs to the site: www.sebastian.klochowicz.pl

blog: www.sebastianklochowicz.blogspot.com

e-mail: sebastian@klochowicz.pl

______________________________________________________________________________________________________

Absolwent: Wydziału Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Opavie (ITF), ukończył London School of Public Relation oraz Kurs Pedagogiczny na ASP w Poznaniu. Wieloletni nauczyciel Fotografii w Państwowej Szkole Plastycznej I-go st. Im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Wystawy indywidualne:

1989 - wrzesień, galeria UV w Radomiu;
1990 - marzec, galeria młodych BWA w Radomiu;
1996 - marzec, "Sny o ..." WOKiSZ Resursa w Radomiu;
1996 - kwiecień, "Wystawa Fotografii Teatralnej", z okazji wiosny studenckiej Dziekanat Politechniki Radomskiej;
2002 - czerwiec, pierwszy pokaz z cyklu "EPHEMEROS Szkoła Plastyczna im. J. Malczewskiego w Radomiu;
2003 - wrzesień, drugi pokaz z cyklu "EPHEMEROS" zatytułowany "Ciągi Pamięci", Szkoła Plastyczna im. J. Malczewskiego w Radomiu.

Wystawy zbiorowe:

1993 - wrzesień, wystawa prac studentów ITF Opava, Czechy;
2000 - kwiecień, wystawa prac nauczycieli Szkoły Plastycznej im. J. Malczewskiego w Radomiu;
2002 - maj, Konfrontacje Fotograficzne, Gorzów Wielkopolski;
2004 – Irkuck, Syberia;
2004- "Galeria Bezdomna" w Sandomierzu;
2006 – wystawa z okazji 60 rocznicy powstania Szkoły Plastycznej im. J.Malczewskiego w Radomiu;
2006 – Doroczna wystawa ZPAP w Radomiu;
2008 – Deptak przed UM w Radomiu;
2012 – format A4, w Radomiu;
2012 – 5 lat EMAUS, Białobrzegi, Radom;
2013 – format A4, w Radomiu.
2014 – format A4, MCS "Elektrownia" w Radomiu.

Fotografie prezentowane na tej stronie, są objęte ochroną praw autorskich zgodnie z konwencją berneńską oraz Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku. W związku z tym niedozwolone jest: publikowanie obrazów bez zgody autora; publikacja obrazów bez uiszczenia honorarium autorskiego; ingerowanie w obraz bez zgody autora; dokonywanie opracowań i wykorzystywanie ich bez zgody autora; wykorzystywanie opracowań bez wpłacenia honorarium autorowi utworowi pierwotnego; publikowanie utworów bez zamieszczenia informacji o autorze.

Jeśli jesteś zainteresowany publikacją lub nabyciem prezentowanych zdjęć, skontaktuj się ze mną, aby ustalić warunki wykorzystania moich fotografii.

strona należy do serwisu: www.sebastian.klochowicz.pl

blog: www.sebastianklochowicz.blogspot.com

e-mail: sebastian@klochowicz.pl

  • 43 Affection
  • 3,567 Photo Views
  • 12 Followers
  • 8 Following
  • Radom, Mazowsze, Poland