Sergey Shaposhnikov

Sergey Shaposhnikov

12307

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
226K
12.3K
5480
7038
  • Canon 5d mark 2
  • Canon 450d
  • Canon 85 f/1.8
  • Canon 70-200 f/4 L
  • Canon 17-40 f/4 L
  • Canon 24-105 f/4 L
  • Canon 50 f/1.8
  • iMac 27
Roman Smirnov
Photos 167
Likes 27668
Favorites 21494
Comments 912
Stevan Kordić
Photos 142
Likes 19339
Favorites 9469
Comments 2890
Gennady Blohin
Photos 0
Likes 0
Favorites 0
Comments 0
Sensual Reflection
Photos 0
Likes 0
Favorites 0
Comments 0
Kilian Schönberger
Photos 329
Likes 264138
Favorites 141560
Comments 36093
Derek Daniel
Photos 67
Likes 2340
Favorites 1084
Comments 1901
Chip Phillips
Photos 45
Likes 100346
Favorites 59967
Comments 18123
Gorazd Kranjc
Photos 103
Likes 41733
Favorites 21243
Comments 8646
Rafael Makuki
Photos 74
Likes 32979
Favorites 20466
Comments 21125
Jurjen Harmsma
Photos 51
Likes 20784
Favorites 10280
Comments 15236