Sergey Shaposhnikov

Sergey Shaposhnikov

12285

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
222K
12.3K
5472
7038
  • Canon 5d mark 2
  • Canon 450d
  • Canon 85 f/1.8
  • Canon 70-200 f/4 L
  • Canon 17-40 f/4 L
  • Canon 24-105 f/4 L
  • Canon 50 f/1.8
  • iMac 27
Roman Smirnov
Photos 170
Likes 27755
Favorites 21179
Comments 919
Stevan Kordić
Photos 133
Likes 17312
Favorites 8623
Comments 2751
Gennady Blohin
Photos 0
Likes 0
Favorites 0
Comments 0
Sensual Reflection
Photos 0
Likes 0
Favorites 0
Comments 0
Kilian Schönberger
Photos 320
Likes 248358
Favorites 134232
Comments 35524
Derek Daniel
Photos 67
Likes 2340
Favorites 1084
Comments 1901
Chip Phillips
Photos 43
Likes 94493
Favorites 56930
Comments 17894
Gorazd Kranjc
Photos 111
Likes 41614
Favorites 21328
Comments 9407
Rafael Makuki
Photos 74
Likes 32964
Favorites 20474
Comments 21125
Jurjen Harmsma
Photos 51
Likes 20752
Favorites 10267
Comments 15235