Sergey Shaposhnikov

Sergey Shaposhnikov

12289

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
224K
12.3K
5475
7038
  • Canon 5d mark 2
  • Canon 450d
  • Canon 85 f/1.8
  • Canon 70-200 f/4 L
  • Canon 17-40 f/4 L
  • Canon 24-105 f/4 L
  • Canon 50 f/1.8
  • iMac 27
Roman Smirnov
Photos 170
Likes 27933
Favorites 21318
Comments 919
Stevan Kordić
Photos 138
Likes 18555
Favorites 9121
Comments 2822
Gennady Blohin
Photos 0
Likes 0
Favorites 0
Comments 0
Sensual Reflection
Photos 0
Likes 0
Favorites 0
Comments 0
Kilian Schönberger
Photos 326
Likes 259612
Favorites 139632
Comments 35946
Derek Daniel
Photos 67
Likes 2340
Favorites 1084
Comments 1901
Chip Phillips
Photos 45
Likes 100129
Favorites 59848
Comments 18116
Gorazd Kranjc
Photos 101
Likes 39854
Favorites 20385
Comments 8561
Rafael Makuki
Photos 74
Likes 32966
Favorites 20471
Comments 21125
Jurjen Harmsma
Photos 51
Likes 20773
Favorites 10276
Comments 15235