Sergey Shaposhnikov

Sergey Shaposhnikov

12324

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
230K
12.3K
5486
7038
  • Canon 5d mark 2
  • Canon 450d
  • Canon 85 f/1.8
  • Canon 70-200 f/4 L
  • Canon 17-40 f/4 L
  • Canon 24-105 f/4 L
  • Canon 50 f/1.8
  • iMac 27
Roman Smirnov
Photos 163
Likes 26945
Favorites 20772
Comments 901
Stevan Kordić
Photos 156
Likes 21809
Favorites 10384
Comments 3115
Gennady Blohin
Photos 0
Likes 0
Favorites 0
Comments 0
Sensual Reflection
Photos 0
Likes 0
Favorites 0
Comments 0
Kilian Schönberger
Photos 337
Likes 277973
Favorites 148371
Comments 36665
Derek Daniel
Photos 67
Likes 2340
Favorites 1082
Comments 1901
Chip Phillips
Photos 44
Likes 99336
Favorites 59569
Comments 18044
Gorazd Kranjc
Photos 108
Likes 42118
Favorites 21179
Comments 8434
Rafael Makuki
Photos 74
Likes 32980
Favorites 20466
Comments 21125
Jurjen Harmsma
Photos 52
Likes 20833
Favorites 10290
Comments 15239