Sergey Shaposhnikov

Sergey Shaposhnikov

12289

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
224K
12.3K
5475
7038
  • Canon 5d mark 2
  • Canon 450d
  • Canon 85 f/1.8
  • Canon 70-200 f/4 L
  • Canon 17-40 f/4 L
  • Canon 24-105 f/4 L
  • Canon 50 f/1.8
  • iMac 27
Alexsander BB
Photos 1653
Likes 20728
Favorites 7514
Comments 4804
Matt Granz
Photos 189
Likes 30060
Favorites 16308
Comments 5944
Vadim Shevchenko
Photos 313
Likes 8300
Favorites 3302
Comments 3556
JS Fotoshoot
Photos 395
Likes 44121
Favorites 28194
Comments 3113
Muhtar Yavaşca
Photos 23
Likes 742
Favorites 244
Comments 563
Roman Wershinin
Photos 83
Likes 1979
Favorites 538
Comments 323
AtomicZen : )
Photos 106
Likes 122777
Favorites 97139
Comments 24414
Dmitry Markov
Photos 59
Likes 3841
Favorites 2354
Comments 840
Shay Sapir
Photos 246
Likes 11201
Favorites 4893
Comments 3329
Marcus Pauli
Photos 279
Likes 22172
Favorites 14208
Comments 2278