Sergey Shaposhnikov

Sergey Shaposhnikov

12533

Affection

Views
Likes
Comments
311K
12.4K
10.9K
  • Canon 5d mark 2
  • Canon 450d
  • Canon 85 f/1.8
  • Canon 70-200 f/4 L
  • Canon 17-40 f/4 L
  • Canon 24-105 f/4 L
  • Canon 50 f/1.8
  • iMac 27
Alexander Blagodyr
Photos 222
Likes 69894
Comments 2578
Sergei Lenin
Photos 955
Likes 471903
Comments 11528
Slinky-Aleksandr Lishchinskiy
Photos 815
Likes 263514
Comments 4926
Sveta & Vasya
Photos 45
Likes 4097
Comments 687
Николай Спиридонов
Photos 400
Likes 4056
Comments 2203
Alexei Bazdarev
Photos 1252
Likes 237428
Comments 12343
Elizabeth  E.
Photos 1249
Likes 316729
Comments 23593
Bedenko Grigoriy
Photos 419
Likes 8141
Comments 700
Gerwyn Williams
Photos 60
Likes 2469
Comments 871