Sergey Shaposhnikov

Sergey Shaposhnikov

12326

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
230K
12.3K
5486
7038
  • Canon 5d mark 2
  • Canon 450d
  • Canon 85 f/1.8
  • Canon 70-200 f/4 L
  • Canon 17-40 f/4 L
  • Canon 24-105 f/4 L
  • Canon 50 f/1.8
  • iMac 27
Alexander Blagodyr
Photos 208
Likes 60837
Favorites 40760
Comments 2686
 © LENIN
Photos 709
Likes 204596
Favorites 134466
Comments 10186
Slinky-Aleksandr Lishchinskiy
Photos 532
Likes 85070
Favorites 54323
Comments 3910
Sveta & Vasya
Photos 44
Likes 3502
Favorites 1545
Comments 709
Николай Спиридонов
Photos 394
Likes 3046
Favorites 780
Comments 2053
Alexei Bazdarev
Photos 1190
Likes 232772
Favorites 164729
Comments 13368
Elizabeth  E.
Photos 759
Likes 94815
Favorites 40276
Comments 16889
Bedenko Grigoriy
Photos 149
Likes 1801
Favorites 601
Comments 679
Gerwyn Williams
Photos 61
Likes 2437
Favorites 1154
Comments 889
Alexey Tsyganov
Photos 679
Likes 37165
Favorites 24443
Comments 1868