Sergey Shaposhnikov

Sergey Shaposhnikov

12338

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
236K
12.3K
5495
7040
  • Canon 5d mark 2
  • Canon 450d
  • Canon 85 f/1.8
  • Canon 70-200 f/4 L
  • Canon 17-40 f/4 L
  • Canon 24-105 f/4 L
  • Canon 50 f/1.8
  • iMac 27
Alexander Blagodyr
Photos 216
Likes 64049
Favorites 43152
Comments 2732
 © LENIN
Photos 753
Likes 229456
Favorites 151546
Comments 10519
Slinky-Aleksandr Lishchinskiy
Photos 553
Likes 93246
Favorites 59282
Comments 3989
Sveta & Vasya
Photos 44
Likes 3503
Favorites 1546
Comments 709
Николай Спиридонов
Photos 395
Likes 3257
Favorites 857
Comments 2066
Alexei Bazdarev
Photos 1145
Likes 227660
Favorites 160768
Comments 13316
Elizabeth  E.
Photos 795
Likes 106576
Favorites 45468
Comments 17478
Bedenko Grigoriy
Photos 149
Likes 1813
Favorites 601
Comments 680
Gerwyn Williams
Photos 61
Likes 2439
Favorites 1154
Comments 889
Alexey Tsyganov
Photos 679
Likes 37392
Favorites 24723
Comments 1868