Sergey Shaposhnikov

Sergey Shaposhnikov

12285

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
222K
12.3K
5472
7038
  • Canon 5d mark 2
  • Canon 450d
  • Canon 85 f/1.8
  • Canon 70-200 f/4 L
  • Canon 17-40 f/4 L
  • Canon 24-105 f/4 L
  • Canon 50 f/1.8
  • iMac 27
Achim Sieger
Photos 26
Likes 3170
Favorites 1583
Comments 582
Tim Wallace
Photos 183
Likes 9896
Favorites 5660
Comments 1604
Robert Mullner
Photos 168
Likes 7028
Favorites 3339
Comments 2121
Kezzyn Waits
Photos 74
Likes 10185
Favorites 5301
Comments 1888
Kash khastoui
Photos 40
Likes 6335
Favorites 3145
Comments 3986
Ransom Rockwood
Photos 1166
Likes 49217
Favorites 30342
Comments 2804
JAE
Photos 75
Likes 20305
Favorites 30308
Comments 1404
Mark Cruxton
Photos 204
Likes 12737
Favorites 6068
Comments 3944
Imanol Zubiaurre
Photos 167
Likes 6428
Favorites 2927
Comments 1198
Никита  Китс
Photos 161
Likes 3767
Favorites 1623
Comments 1224