Sergey Shaposhnikov

Sergey Shaposhnikov

12339

Affection

Views
Likes
Favorites
Comments
236K
12.3K
5496
7040
  • Canon 5d mark 2
  • Canon 450d
  • Canon 85 f/1.8
  • Canon 70-200 f/4 L
  • Canon 17-40 f/4 L
  • Canon 24-105 f/4 L
  • Canon 50 f/1.8
  • iMac 27
Martin Levers
Photos 71
Likes 7197
Favorites 3489
Comments 1187
Víctor Kenzo
Photos 0
Likes 0
Favorites 0
Comments 0
Chris  Corces
Photos 53
Likes 1622
Favorites 926
Comments 248
Lafugue Logos
Photos 513
Likes 356040
Favorites 194717
Comments 64937
Jorge Escobedo
Photos 238
Likes 5221
Favorites 2181
Comments 3051
Jean-Baptiste Fort
Photos 369
Likes 41065
Favorites 24982
Comments 3544
Andrea Panta
Photos 16
Likes 1157
Favorites 533
Comments 576
taya liu
Photos 326
Likes 18096
Favorites 8421
Comments 15840
Andy 58
Photos 645
Likes 316977
Favorites 169690
Comments 70157
Silvia S.
Photos 275
Likes 151245
Favorites 79038
Comments 54604