Limited time only: Get Pro member benefits for $71.88/year. Access Stats, Priority Directory listing and more!Upgrade now

Studio Nine

استودیو عکاسی صنعتی ناین یکی از زیر مجموعه های هلدینگ بین المللی صنعت و هنر ناین و تنها استودیو صد در صد تخصصی و تبلیغاتی در کشور و برگزیده بیش از 350 برند معتبر صنعت کشور میباشد. این مجموعه با رکورد بیش از سه میلیون مترمربع عکسبرداری صنعتی از خطوط تولید و مونتاژ معتبرترین کارخانجات صنعتی کشور در رتبه نخست این صنعت ایستاده است. شایان ذکر است هلدینگ بین المللی صنعت و هنر ناین عضو رسمی بنیاد ملی نخبگان کشور میباشد . طی ۳۰ سال گذشته هلدینگ ناین با برپایی و شرکت در مسابقات متعدد جهانی در بیش از 62 کشور جهان شرکت نموده است که همواره با کسب افتخارات ملی ، سعی در سرافرازی کشور عزیزمان به نوبه خود را داشته است. این مجموعه از این طریق آمادگی خود را جهت معرفی توانایی های خود در زمینه عکاسی صنعتی اعلام میدارد.