New members only: Get access to member benefits starting at $59.88. Access Classes, Stats, and more!Upgrade now

Vi Bảo

“mọi mối quan hệ đều là một điều tự nhiên, dù là đàn ông hay đàn bà, ý tôi là khi hai người yêu nhau thì chỉ có tình yêu là điều ý nghĩa.”

  • 0 Affection
  • 0 Photo Views
  • 17 Followers
  • 0 Following