Việt Nam Forestry

Ra đời từ năm 2004, Việt Nam Forestry với khởi đầu là một chương trình Hỗ trợ Lâm nghiệp của 19 đối tác quốc tế dành cho Việt Nam. Suốt 15 năm qua, chúng tôi không ngừng phát triển vì một mục tiêu giúp người dân Việt Nam có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chính vì thế, đầu năm 2019, Việt Nam Forestry đã khởi động một Dự án cung cấp những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các bệnh liên quan đến cột sống và xương khớp. Nhằm giúp người dân có nhận thức rõ nét về sự nguy hiểm của căn bệnh này.

  • 13 Affection
  • 84 Photo Views
  • 0 Followers
  • 2 Following
  • 34T, Trung Hòa, Trung Hoà, Cầu Giấy, Việt Nam