Limited time only: Get pro member benefits for less than $5/month. Access Classes, Stats, Priority Directory listing and more!Upgrade now

Summer's Blue

No one know future

Life is ours, we live it our way \m/

Và con người ta luôn tìm được cách làm tổn thương nhau.

Tốt nhất là đừng đặt niềm tin quá nhiều vào ai đó vì chính cái bóng của bạn còn bỏ bạn trong bóng tối :)

  • 0 Affection
  • 0 Photo Views
  • 4 Followers
  • 1 Following
  • Ha Noi, Viet Nam